استشمام بوي نان باعث می‌شود شما مهربان‌تر شويد؛ درواقع بوی نان انسان را نرم‌تر می‌کند. در تحقيقی علمی، از ۸ زن و مرد خواسته شد، که تعدادي از آن‌ها در مقابل يک فروشگاه لباس و عده‌ای ديگر در مقابل يک نانوایی بايستند، سپس از آن‌ها خواسته شد، که وانمود کنند در حال پيدا کردن چیزی […]اگرچه رایحه درمانی اولین راه افزایش کارایی و توسعه ی کسب و کار نیست اما می تواند بسیار مفید واقع شود. حس بویایی انسان از میان ۵ حس دیگر، قوی ترین محسوب میشود و قادرست کارایی مغز انسان را بسیار تحت تاثیر قرار دهد قسمت های مربوط به حس بویایی، بخشی از سیستم لیمبیک هستند […]