عطر و رایحه،‌ جایگاه ویژه‌ای در زندگی و خاطرات همه ما دارد. جایگاه عطر در ادبیات و متن‌های مختلف نیز، از گذشته تا به امروز پررنگ بوده است. عطر،‌ یکی از نمادهای ماندگاری خاطره در ذهن ما انسان‌ها است. بسیاری از ما اتفاقات، ‌لحظه‌ها، ‌آدم‌ها و همه چیزهای خوب و بد زندگی‌مان را با بوییدن […]حتما برای شما هم این اتفاق پیش آمده است، که پشت سر یک فرد در خیابان راه بروید و متوجه بوی عطر او در امتداد مسیری که از آنجا عبور کرده است، شوید. یا ممکن است، وارد آسانسوری شوید و با اینکه هیچ کس در آن موقع، در آسانسور حضور ندارد، رایحه خوش عطری منحصر […]